ALL MACHINE by Kinga Toth

For English scroll down

Откриване 09 Октомври 2014 г. от 20.00 ч.
The fridge and Xaspel


Кинга Тот, родена през 1983 в Сарвар, Унгария е артист, писател, журналист, вокал на групата Tóth Kína Hegyfalu, както и член на управителния съвет на Асоциацията за млади артисти Йосиф Атила.

ТАМ тя ще представи своя проект 'ALL MACHINE', който вече е осъществяван в Будапеща, Братислава, Щутгарт, Прага, София и други.

'ALL MACHINE' се състои в графична изложба и звуково-визуален поетичен пърформанс, като ядрото на проекта е въпросът за отношението между хора и машини. Той представя съвременното общество като резултат на съжителството между двете.

повече информация на: http://tothkinga.blogspot.de/
Opening 9 October 2014 at 8 pm. 

Kinga Toth, born in Sárvár (Hungary) in 1983, is an artist, writer and a journalist. She is also the lead singer of the band “Tóth Kína Hegyfalu” as well as board member of the József Attila Association for Young Writers. 2013 she was fellow of the academy Solitude in Stuttgart.

TAM, Kinga Toth will present her project "ALL MACHINE" which she already implemented site-specifically in Budapest, Bratislava, Stuttgart, Prague, Sofia and other cities. ALL MACHINE comprises an exhibition of graphics and a visual-sound performance with her poems. The central topic of the project is the perception of people and machines. ALL MACHINE shows the living together of people and machines and how our contemporary society evolves from that.

for more info: http://tothkinga.blogspot.de/

Популярни публикации

Представена публикация

МУЛТИПОЛИС - ОБРАЗИТЕ НА ГРАДА +++ СЕЛЕКТИРАНИ УЧАСТНИЦИ +++