ALL MACHINE by Kinga Toth

For English scroll down

Откриване 09 Октомври 2014 г. от 20.00 ч.
The fridge and Xaspel


Кинга Тот, родена през 1983 в Сарвар, Унгария е артист, писател, журналист, вокал на групата Tóth Kína Hegyfalu, както и член на управителния съвет на Асоциацията за млади артисти Йосиф Атила.

ТАМ тя ще представи своя проект 'ALL MACHINE', който вече е осъществяван в Будапеща, Братислава, Щутгарт, Прага, София и други.

'ALL MACHINE' се състои в графична изложба и звуково-визуален поетичен пърформанс, като ядрото на проекта е въпросът за отношението между хора и машини. Той представя съвременното общество като резултат на съжителството между двете.

повече информация на: http://tothkinga.blogspot.de/


Популярни публикации

Представена публикация

МУЛТИПОЛИС - ОБРАЗИТЕ НА ГРАДА +++ СЕЛЕКТИРАНИ УЧАСТНИЦИ +++