Благодарим на всички кандидати, подали документи за участие в проекта “МУЛТИПОЛИС - ОБРАЗИТЕ НА ГРАДА". На 11 май 2016г., ще обявим селектираните участници на страницата на THE FRIDGE.ОТВОРЕНА ПОКАНА - „МУЛТИПОЛИС – ОБРАЗИТЕ НА ГРАДА“ОТВОРЕНА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТ
„МУЛТИПОЛИС – ОБРАЗИТЕ НА ГРАДА“

КРАЕН СРОК: 3 МАЙ 2016


Проектът „Мултиполис - образите на града” представлява мултидисциплинарен форум за изследване на различните образи на града. Екип от специалисти в различни хуманитарни и творчески области с опит върху градските изследвания ще имат задачата да предадат техните опит и знания и да разработят заедно със селектираните участници теми, свързани с града от историята на изкуството и архитектурата, философията и социологията на града и историята на съвременната музика. Предмет на вглеждане ще бъдат визуалните, акустичните и социалните образи, които срещаме в определени райони на София. Целта на проекта е чрез провеждане на градски изследвания и семинари, с теоретично-практическа насоченост да се създаде калейдоскопичен образ на града и мултижанров художествен продукт, чиито процеси и резултати да бъдат организирани в публични дискусии изложба и архив.

Кой може да участва

Хуманитаристи
Визуални артисти
Артисти работещи в сферата на музиката

Всички кандидати трябва да бъдат на възраст до 35 години.

В какво се състои участието в проекта

След отворената покана ще бъдат избрани четирима визуални артисти, четирима хуманитаристи и четирима артисти музиканти на възраст до 35 години, които ще имат възможност да се включат в семинар, след който се разпределят на два екипа. Във всяка група ще има по двама представители на трите дисциплини, върху които се фокусира проектът – визуални изкуства, хуманитарни науки и музика. Всяка група ще работи с ментори за създаването на мултижанров проект, който да включва съответно визуална, акустична и текстова част.

Тематичен фокус

„Градът и неговите образи на желанието“,
„Улиците и тяхното въображаемо”

Участниците в проекта ще получат финансова, организационна и логистична подкрепа за реализацията на проектите (продукционни разходи, осигуряване на пространства).  Двата артистични проекта и резултатите от обмена между участниците и менторите ще бъдат поместени в печатни и он-лайн публикации и организирани в заключителна изложба.
Поради формата и спецификата на проекта е необходимо участниците физически да присъстват на всички семинари и срещи, градски изследвания на терен, публични дискусии и изложба.
След като бъдат избрани участниците поемат ангажимент за присъствие и активно участие в реализацията на проекта.

График и дейности

13, 14, 15 май – семинар
май и юни – работни срещи между участниците
10 юни – публично представяне на междинните резултати от проекта
юли-септември – време за разработване и реализация на проектите, периодични срещи между групите и менторите
октомври – представяне на проекта в изложба

В процеса на работа по проектите от май до септември периодично ще се организират общи срещи на двете групи и менторите им за обмяна на идеи.

Лектори и ментори

д-р Димитър Божков, философ и преподавател в СУ “Св. Климент Охридски”
Леа Вайсова, социолог, асистент в СУ “Св. Климент Охридски”
д-р Илия Граматиков, музиковед, преподавател  в МА “Панчо Владигеров”
Лъчезар Бояджиев, визуален артист, теоретик и куратор
д-р Красимир Терзиев, визуален артист, преподавател в НХА
Павел Найденов, музикален артист, магистър арт мениджмънт АМТИИ, гр. Пловдив
Селекция
Ще бъдат избрани по четирима участници от всяка категория – визуални изкуства, хуманитарни науки и музика. Участниците ще бъдат избрани от организаторите и менторите въз основа на техните кандидатури, мотивация и с оглед на това да се създадат екипи с разнородни специалности, опит и интереси.Кандидатстване

Кандидатите трябва да изпратят следните документи на адрес: thefridge@mail.bg


  • Биография  
  • Портфолио, авторски текстове, композиции, изпълнения и др.
  •     Контакти за връзка

Краен срок: 3 МАЙ 2016 г.

Организатори

The fridge / Сдружение “Хладилника” е създаден през 2009 г.
Целта му е да популяризира и развива съвременната художествена сцена в България.
The fridge се ангажира с организиране на дебютни изяви на млади артисти, на местни и гостуващи проекти, резидентни. Организацията действа в посока образование и изследване и разпространяване на нови методи и техники от различни области на съвременното изкуства и теория.

За повече информация:
w: the--fridge.blogspot.com
t: 08765 88 03; 0878 93 00 97


Проектът се осъществява с финасовата подкрепа  на
Столична община Програма „Култура”
В партньорство с „Културен център” СУ “Св. Климент Охридски”

Популярни публикации

Представена публикация

МУЛТИПОЛИС - ОБРАЗИТЕ НА ГРАДА +++ СЕЛЕКТИРАНИ УЧАСТНИЦИ +++