Обикновени доказателства / Изложба на Дан Тенев & Стела Василева „Пробив” 25.03.2014

 DAN TENEV

ENGLISH BELOW 

Обикновени доказателства / Изложба на Дан Тенев
The Fridge/Хаспел 25.03 – 04.04.2014г. в рамките на Sofia Underground 2014

Обикновени доказателства е изложба, която представя проекта на Дан Тенев „Числови редици 2010-2013” в контекста на фестивала Sofia Underground и неговата тема за 2014г: необикновени доказателства. Към изложбата на Дан Тенев, в отделно пространство в the fridge/хаспел е представена работата на Стела Василева „Пробив”, 2013 от дърво, стъкло, огледало, диодна лента.

Откриване – 25.03 19.00ч, с liveset на mytrip


Проектът "Числови редици 2010-2013" представя материални обекти в изключителен мащаб и със забележително въздействие. По своето същество зрелищни, тези числови редици, подредени от камъни, разорани или окосени, издигнати над земята или вкопани в нея, представляват много категоричен художествен жест. Те коментират ролята на художника/артиста в света, но също и „ролята” или мястото на света, както и на материала в изкуството. Без изобразяване, стилизация, продукция или репродукция, виждаме в изкуството чист резултат. Обектът на труда ще заживее собствен живот и ще намери десетки интерпретации
за които свидетелства видеоинтервю с местен търсач на метал, който убедено разказва за числата от камък и техния предполагаем автор Митко, прост чобанин в контакт с маите. ... Дан Тенев има друга позиция. Той се осмелява да представи образи с огромни и всеобхватни измерения, отвъд нашата ограничена земна реалност и да загатне един универсален, но и морален ред... При пресъздаването на трансцедентален космически ред Дан Тенев поема патоса, а с него и известен художествен риск да изглежда твърде емоционален и сантиментален. Гауденц Б. Руф (към изложбата на Дан Тенев в CredoBonum).
В епохата на свръхпродукция, технологизиране и виртуална доминация на въображението, Дан Тенев поставя обратно човека на земята, съотнасящ се с нея, работещ в пределен мащаб в търсене на пределно истинското си измерение. Минимализирането на художественото съдържание, но и тотализирането на това съдържание в една универсална теорема. Теорема, а не метафора, защото не работи с образи, а с освободена от образност тъкан. Земни елементи, които предизвикват процес, демонстрират метод за съотнасяне към „завършени полета на значение”.
Проектът Числови редици поставя върху земята хилядолетните последствия от отношенията между числа и неща. Изграждането започва през февруари 2010 година. Изработван е и се актуализира в продължение на четири години.
Местоположението на работата е с координати 42°08’28.67’’N, 25°29’13.25’’Е. Разположен е върху площ от 2 km2. Повече информация и снимки могат да бъдат намерени на следните адреси:
Сателитно заснемане от 2010 - 2012 година може да се види през Google Earth.


Популярни публикации

Представена публикация

МУЛТИПОЛИС - ОБРАЗИТЕ НА ГРАДА +++ СЕЛЕКТИРАНИ УЧАСТНИЦИ +++