София куиър форум


СОФИЯ КУИР ФОРУМ / SOFIA QUEER FORUM

20-25 ноември 2012
20-25 ноември 2012
Откриване : the fridge & Хаспел, 20 ноември, вторник 19ч. с The Anti-Gays.


София куиър форум 2012 е събитие, коeто чрез средствата на съвременното изкуство изследва пола и сексуалността като паралелни системи, през които оценяваме себе си и другите. Тези системи отдавна упражняват силно влияние върху всички аспекти на културата и обществото. Влиянието, разбира се е двустрано. Затова във фокус също е поставено и изменението на понятията „пол“ и “секусалност” в зависимост от социалните, политичеки, културни и медицински фактори, присъщи за определено време и място. Темата за равенството на половете намира различни репрезентации в историята на българското изкуство и култура за последното столетие.
Тази тема е винаги разглеждана във взаимовръзка с понятия като родителство, сексуалност, етнически, национален и класов произход, професионална реализация и образование, достъп до основни човешки права между които правото на труд, свобода на словото и изразяването, и др. В контекста на форума, тези взаимовръзки придобиват съвременно звучене, в съответствие с проблемите на днешното общество.
Форумът поставя всичко това в интернационален контекст с осбено внимание върху пост-социалистическите общества. Освен предвидените български участници са поканени артисти от Германия, Русия, Словения, Полша, Сърбия, Канада, Унгария, САЩ и Беларус. Включени са произведения от областите на документалното и експериментално кино и видео изкуство, съвременното визуално и пърформанс изкуство, модата, както и артистични партита. Програмата също включва артистични презентации и теоретични дискусии, които ще засегнат теми като технологии и кибер феминизъм, както и създаване на активистки мрежи.


София куиър форум 2012 е не само платформа за репрезентация на изкуство с определена тема, но има за цел да предостави пространство за генериране на идеи и стимул за творчество чрез срещата на различни поколения и култури.


Куратори на форума са Боряна Росса и Станимир Панайотов.


Форумът е реализиран в контекста на инициативата Нови леви перспективи, с помощта на Социален център Хаспел, Роза Люксембург Щифтунг, Фонд де Трут.


Участници:

Ани Васева (България), Алла Георгиева (България), Аделина Попнеделева (България), бионихил (Германия/Беларус), Боряна Петрова (България), Войн де Войн (България/Германия), Даяна Маккарти (САЩ), Ив Русева (България), Ищван Кантор (Унгария/Канада), Катя Божикова (България), Катаржина Козира (Полша), Мариела Гемишева (България), Милена Грамова (България), Марина Гржинич, Аня Шмидт и Звонка Т. Симцич (Словения), Надежда Плунгян (Русия), Наталия Тодорова (България), Нина Арсено (Канада), Олег Мавроматти (България/Русия), Стефан Карчев (България), УЛТРАФУТУРО (България/САЩ), Умная Маша (Русия), Что делать? (Русия) и Владан Йеремич (Сърбия), Ясен Згуровски (България), DJ Марколина (България), The Anti-Gays (България).

Контакти:

Борянa Росса: bori999[at]gmail[dot]com, мобилен: +359 884454050

Станимир Панайотов: spanayotov[at]gmail[dot]com, мобилен: +359 886419533http://xaspel.net/queer/bg/about

Ентропичният институт  Дойферт Плишке / deufert&plischke’s Entropic Institute  

27.09 - 29.09.2012


Ентропичният институт на Дойферт & Плишке в пространството на the fridge & Xаспел: подробна информация за лекциите

Ентропичният инстуитут – София ще бъде открит на 27 септември 2012 г., четвъртък, 19 часа, с лекция на Боян Манчев на тема Що е критическа инситуция?, последвана от Метакритически въпросник за свободното време на съвременните артисти (начало: 19 часа).

На 28 септември, 19 часа, немският критик Арнд Веземан ще представи лекция на тема Театърът принадлежи на пазарния площад, танцът на празника (начало: 19 часа)

Ентропичният институт ще завърши на 29 септември, събота, от 22 часа, в пространството на the fridge & Xаспел, с Главите на Медуза, хетерологична акция на Камелия Спасова, Мария Калинова, Миглена Николчина и Боян Манчев.

На 27 и 28 септември Ентропичният институт ще продължи в откритото пространство на града, за да завърши с лекция-концерт на пианиста и композитор Ален Франко в пространството на САМСИ. На 29 септември лекцията-концерт ще открие вечерта в САМСИ в 19 часа и Ентропичният институт ще поеме по посока на the fridge & Xаспел.
Ентропичният институт в the fridge & Xаспел

Програма

27 септември, 19 часа
Боян Манчев: Що е критическа инситуция?, последвана от Метакритически въпросник за свободното време на съвременните артисти

В епохата на посткомунистически разпад или неототалитарна реставрация на публичните институции, на тяхното парадоксално неолиберално размиване-втвърдяване във формата на пазарни предприятия, как да мислим институцията? Ретрограден ли е про-институционалният дискурс – зареден с ретроутопична носталгия по нормативната модерност? «Революционен» ли е анти-институционалният дискурс? Този въпрос изглежда особено ключов, когато се постави по отношение на културните институции и в частност на институциите за съвременно изкуство. Единствено радикално критическите въпроси могат да гарантират ефективността на нашите действия. Нека да ги поставим.

28 септември, 19 часа
Арнд Веземан: Театърът принадлежи на пазарния площад, танцът на празника

Дългогодишният журналист на немското списание "Tanz" - Арнд Веземан, ще разсъждава върху различията между двата жанра – танц и театър, които не се вписват в едно, тъй като никой не би танцувал на пазара, но всеки действа там. Търговците се занимават с думи, докато танцьорите не търгуват. По тази причина, на тях им е предопределено да бъдат бедни (ако никой не празнува).

29 септември, 22 часа
Главите на Медуза

Хетерологична акция на Камелия Спасова, Мария Калинова, Миглена Николчина и Боян Манчев

Най – красивото нещо у Медуза, надежда за безброй женихи, били косите й. Та слушай. Тя била изнасилена –устите на поети разказват – от морския властник Посейдон в храма на Атина [Ovid, IV, 794-803]. Самата Атина извила погледа си - да не гледа как чичо й опозорява девойката в храма . Заменила косите й с ужасяващи змии [hydrus], та слушай, затова единствена от трите Горгони, Медуза няма глава, а много разклонения. Ако можехме да погледнем Медуза, а смъртен не може отпред да я види, щяхме да разберем как вместо едното там стои многото [plethos].

Мария Калинова
Камелия Спасова27./28./29.09.2012
The Fridge, бул. „Мадрид” 8
Музей САМСИ, бул. „Черни връх” 2

Снимки и видео от събитията
http://www.entropischesinstitut.net/

deufert&plischke’s Entropic Institute is a temporary workspace, a festival, a choreography. A group of local and international artists work together to always again re-invent the Entropic Institute for every place it visits. After its first appearance in Berlin the Institute travels south-east to Sofia where it opens its doors and public space for 3 days. The day at the Institute starts with a drink and a lecture at the Fridge at 19:00 and ends at midnight at SAMCA with a lecture concert. Both places are connected trough a 2h lantern procession through the city, where several radio plays on provided headphones put the voices of the mythical figures of Arachne, Hermaphrodite and Medusa into the ears of the walkers. The procession ends with a choreographic concert in-front of the NBK, to reinvent this public place to give space for choreography. After the dance the Entropic Institute continues at the SAMCA, where every night the Institute is closed with a musical quest about the theme of the move-out, the exodus in music: a curse, an illusion, but also hope.

The Entropic Institute Sofia is institutionalized by: Galina Borissova, Kattrin Deufert, Alain Franco, Maria Kalinova, Boyan Manchev, Thomas Plischke, Willy Prager, Kamelia Spassova, Maja Stevanowa, Arnd Wesemann.

http://www.goethe.de


НАРОДЪТ А СЪЩЕСТВАТА / CREATURE FOLK by Imaginary Michael Powell
Народът на съществата
изложба на Imaginary Michael Powell

the fridge & amp; Хаспел, бул. „Мадрид” 8
 4-7 октомври 2012

работно време на изложбата:
четвъртък 15:00 - 20:00
петък 18:00 – 22:00
събота 15:00 – 20:00
неделя 15:00 – 19:00


Майкъл Пауъл (1983) е художник и писател от Англия.

Обича да използва въображението си, за да създава истории и рисунки за други светове, съставени от митични и хибридни същества, образи и обекти. Вдъхновен от природата и  нейните разнообразни връзки, движения и взаимоотношения, той се опитва да интерпретира и обясни света около себе си.

Тази изложба е колекция от „фолклорни същества”, вдъхновена от българските митове и фолклор, допълнена от въображението на автора. Това лято Майкъл пътува през Европа като България е неговата последна спирка преди да се насочи обратно към Великобритания –  изложбата се гради около историите, събрани по пътя и срещите с различни хора.


Creature folk
an exhibition by Imaginary Michael Powell

the fridge & Xaspel, blvd. Madrid 8
4-7 October

opening times
Thursday 3-8 p.m.
Friday 6-10 p.m.
Saturday 3-8 p.m.
Sunday 3-7 p.m.

Michael Powell (1983) is an artist and writer from England.

He enjoys using his imagination to create stories and drawings of another world made up of mythic and hybrid creatures, images and objects.
Inspired by nature and its different connections, movements and relations, in an attempt of interpreting and explaining the world around him.

This exhibition is collection of 'folk creatures' inspired by Bulgarian myth and folklore and added upon from within the spheres of his own imagination.
This Summer Michael has traveled across Europe with Bulgaria as his final stop before heading back to the UK and this exhibition has developed from tales collected from the places he has visited and the people he has met along this journey.


Търсенето - видео от Валентина ТраяноваВалентина Траянова, Търсенето, 2001
видео, звук,
03:22 мин.

Дата: 21 септември (петък) 2012
Час: 20:30

В „Търсенето” Валентина Траянова пее една песен. С две различни роли изразява човешко общуване, но диалогът има повече визуален характер, постигнат само от моделиране на изражението на лицето и тона на гласа, без пряка връзка с текста на песента. Това са основните означаващи средства. Те не са много обясняващи, нито прекалено членоразделно изобразяващи, но видеото не може да остане неразбрано. Така Валентина Траянова въплъщава търсенето на качеството, както и онова, което се случва по пътя към безпогрешно изпълненото парче изкуство.


Даниела Радева 

Популярни публикации

Представена публикация

МУЛТИПОЛИС - ОБРАЗИТЕ НА ГРАДА +++ СЕЛЕКТИРАНИ УЧАСТНИЦИ +++