100 % чист100 % чист


Георги Мандов

20.10.09 - 27.10.09

Разбирате ли в какъв свят живеем? Манипулирани от реклама, с морал, формиран от образи на голи жени - достатъчно е да минеш по Орлов мост или Витошка, това е в центъра на столицата; няма какво да говоря..., изобщо докъде може да стигне рекламата...

СТОЙТЕ И ГЛЕДАЙТЕ ДОКЪДЕ МОЖЕ ДА СТИГНЕ РЕКЛАМАТА!
Ъъ все пак, за да видите, не трябва да стоите, а да дойдете.

Представянето (на нашия продукт) ще се състои на 20-ти октомври (вторник), 19.00ч. в The Fridge - ул. "Овче поле" № 122, във филиалa на бившата Шоколадова фабрика в София.

За повече информация:

http://cherkovna.mandov.net

STEREOSCOPY
STEREOSCOPY

Милен Радев и Здравко Кунчев

15 - 20 октомври 2009
Откриване: 15 октомври от 18:30 часа
The fridge
ул. Овче поле 122, София

STEREOSCOPY е своеобразен разказвач на сънища, който ни провокира да се замислим за промените настъпили в нашето общество, за бъдещето на младото поколение и красота на светлината. Проектът е представен с помощта на фотографската техника, наречена стереоскопия, създадена в средата на миналия век, но моделирана по съвременен и оригинален начин от двамата автори.
Проекта е разделен на три части. В първата си част са представени седем стерео снимки на деца на възраст от 11 до 15 години, които представят според авторите бъдещите промени в нашето общество. Във втората част зрителя се прехвърля в светът на приказките, фантазията и мечтите. Третата част представлява прожекция на стерео стоп моушън филм.

www.milenradev.blogspot.com

...........................................................................................................................................

STEREOSCOPY

by Milen Radev and Zdravko Kunchev

15 - 20 October 2009
Opening: 15 October at 7 pm.
The fridge
Sofia, 122 Ovche Pole st. 

STEREOSCOPY is a storyteller, who provokes us to think about the changes that have occurred in our society, the future of the young generation and the beauty of light. The project is represented by the photographic technique called stereoscopy, created in the middle of the last century, but modeled in a contemporary and original way by both authors.The project is divided into three parts. The first part consists of seven photographs of children aged 11 to 15, which according to the authors represent the changes in our society. In the second part, the viewer moves into the world of fairy tales, fantasy and dreams. The third part is a screening of a 3D stop motion movie.

Популярни публикации

Представена публикация

МУЛТИПОЛИС - ОБРАЗИТЕ НА ГРАДА +++ СЕЛЕКТИРАНИ УЧАСТНИЦИ +++