'Void and Compensation' by Antonia Gurkovska 05.09.2013

                

"Untitled"
 acrylic, enamel paint, household paint on the floor 950 x 500 cm
2013

"Untitled"
 acrylic, enamel paint, household paint on the floor 950 x 500 cm
2013

"Monks"
 color video, 2:00 min. 128 fps played on 11 x 15 cm monitor
2013


"Untitled"
acrylic, enamel paint, household paint on the floor 950 x 500 cm
2013 


"Territory"
color video, 1:50min. 128fps, projected on 180x130cm screen
2013 

{english bellow}

Откриване: Четвъртък, 5 Септември 2013 от 19:00 ч.

Дати: 05.09.2013 - 15.09.2013

Работно време: от 18:00 - 21:00 ч.

Място: the Fridge / Xaspel, бул.Мадрид 8, София, България'Липса и Компенсация' от Антония Гюрковска


За “Липса и Компенсация” самостоятелната изложба на Антония Гюрковска в the Fridge, художничката представя видео и инсталация, свързани с посоката ѝ на работа от последните две години. Текущата реализация е предназначена и замислена специално за пространството на the Fridge.


Във видеото ‘Територия’, перформативното изпълнение на рисунката бележи проявлението на присъствие и отсъствие като неизбежно заличаване. Линията е епизод от тялото, записан при изтриването му и повтарян пред очите ни. Този предварително обречен акт е успешен в своя устойчив пренос, като прави зрителя свидетел на едно почти ритуализирано действие - неспособността да се остави следа. Друго видео ‘Монаси’ откликва на това възприятие за ритуал и наблюдение на привидно баналното.
Навлизайки в главното пространство на галерията, жестът на авторката става пространствен, оформяйки среда, която ни поставя пред праг, който бележи преход: вътрешно-външно, лично-публично, открито-затворено, подсилен чрез мащаб и изменяне на повърхността. Възприемайки пространството наново, изложбата разкрива и друг момент от ‘ритуала’ - връзката между автор и зрител, осъществена чрез преобразяването на терена с времето.


В сходство с творци като Блинки Палермо и Даниъл Бюрън и тук присъства ангажираност с живописта, която разпознава своята среда, подсилва я, и чрез процеса заличава автономността си. Подобно на други инсталации на Гюрковска в Чикаго и Берлин, и тук абстракцията преодолява равнината на изображението и самото пространство става рематериализирано.
Изложбенaта зала е поле на териториалност, исторически и навярно херметично запечатано като основа, върху която предмети са оживявали и са се преобразували, но важността на живописта като средство остава.


Кортни Р. Томпсън

Популярни публикации

Представена публикация

МУЛТИПОЛИС - ОБРАЗИТЕ НА ГРАДА +++ СЕЛЕКТИРАНИ УЧАСТНИЦИ +++