ТЕЛА НАЗАЕМ // TEMPORARY BODIE$ > artist Kalina Terzieva


ТЕЛА НАЗАЕМ // TEMPORARY BODIE$ >

изложба РИСУНКИ калина терзиева 2015

03- 10. 11.2015 > The Fridge

ОТКРИВАНЕ   ///////03.11. 2015 //////// 19 ЧАСА

ПЪРФОРМАНС на автора /// всяка вечер в периода /// 19.30 часа>>>>>Живея в тишина............................................................................................тишина, тишина..................................................................Живея в тишина................В мъката на дясната........................... ръка...<<<<<>>>>>..........I live in silence................life in silence.....................silence...I live in silence...............................Working hard with the right hand...<<<<<

<<<< 

K.T.


Калина Терзиева (р. 1984)

завършва специалност Сценичен и Екранен Дизайн в НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов” през 2009. Изразява се в сферата на визуалните изкуства в групови и самостоятелни проекти в изложбени и алтернативни пространства. Работила е кино, театър и телевизия. Номинирана е за награда за съвременно изкуство БАЗА 2014 г.;както и за награда за млад автор на фондация “Йордан Парушев” 2014г.


Kalina Terzieva (b. 1984)
graduated in Stage and Set Design from Krastyo Sarafov National Academy for Theatre and Film Arts on 2009. Works in the field of visual arts in group and solo projects, in exhibition and alternative spaces. Works in cinema, theatre and television. Was nominated for the BAZA award for contemporary art in 2014, as well as for the award for young talent of the Yordan Parushev Foundation, 2014.Проектът се осъществява с подкрепата на:

Популярни публикации

Представена публикация

МУЛТИПОЛИС - ОБРАЗИТЕ НА ГРАДА +++ СЕЛЕКТИРАНИ УЧАСТНИЦИ +++