mimetic space


Mimetic spaces

Проект на Валентина Бонева, Павлина Бонева, Владимир Младенов  и Паран Пур


21 август – 21 септември 2009
Откриване: 12 август от 20:00 часа
The fridge
ул. Овче поле 122, София

Мimetic spaces е групов проект, който обхваща характерни теми за нашето съвремие. Теми, които занимават едно общество, което все повече сраства само в себе си, в което растоянията стават все по-къси, времето все по-кратко и отделният човек e загубил своите корени. Как се проявява глобализацията в нашето еждневие, каква е нейната характерна естетика и кои са нейните лица днес?
Четири различни позиции изследват тази тематика и показат картини, които описват процеса на глобалното срастване. Четирима артисти, които сами са символ на (това) номадско общество, и точно поради тази причина с особен интерес и един поглед и развита чувствителност виждат този феномен.

В своята инсталация Heidiland, Паран Пур се занимава с чистото инсцениране на места в непознати контексти и изследва тяхната автентичност.
Кои са прегнантните културни символи и как въздействат в контекста на street art е темата на текстилния колаж на Валентина Бонева. Нейната работа Graffixil е една колекция и нова интерпретация на урабнични символи, които отразяват многообразието и пулсиращото съжителство по улиците. 
Павлина Бонева изследва в нейната анимация Fast Food Guide забързаното ежедневие и бързата консумация с един саркастичен поглед. Бързото хранене като символ на една глобаризирана култура, за коята комуникацията сащо е като изяждането на един бургер. Работата на Владимир Младенов обединява в себе си ежедневни ситуации от различни култури, които чрез тяхната висока идентификационна ценност подтикват към саморефлексия.

Различни медии като инсталация, видео, колаж, текстил, илюстрация и stop motion филм ще бъдат обединени в проекта Mimetic spaces , не на първо място да определят своята роля и своите граници, а най-напред да формулират възможно най-интезивно чувството за смаляващия се свят и с това все по-голямото пространство за действие.

Медиите за изложбата:

 .....................................................................................................................................


Mimetic spaces

Project by Valentina Boneva, Pavlina Boneva, Vladimir Mladenov and Paran Pour

21 August – 31 September 2009
Opening: 21 August at 8 pm
The fridge
Sofia, 122 Ovche Pole str.

Mimetic spaces is a group project that covers typical topics of our time. Topics that concern a society that increasingly inosculates in itself, in which distances and time become shorter and the individual no longer has roots. How does globalization occur in our daily life, what is its characteristic aesthetics and who are its faces today? Four different positions explore this subject and show pictures that describe the process of global adhesion. Four artists who are themselves a symbol of (this) nomadic society, and for that very reason, with a particular interest, a glance and developed sensibility, see this phenomenon.

Paran Pour deals with construction and reconstruction. Spaces are originating in other places, but later on being interpreted in a new environment.
ValentinaBoneva’s textile collage Graffixilis a new interpretation of urban symbols, reflecting diversity and the pulsating co-existence in the streets.
In her animation Fast Food Guide, PavlinaBoneva sarcastically examines hectic everyday life and fast consumption. Fast food is a symbol of a globalized culture, to which communication is relative to eating a burger.
Vladimir Mladenov’svideo installation Through the Looking-Glass and What Alice Found There unites everyday situations in different cultures, which given their high identification value urges towards self reflection.

Various media such as installation, video, collage, textiles, illustration and stop motion film will be united in the Mimetic spaces project, not primarily to define their role and their boundaries, but first to formulate the feeling of the shrinking world and hence the growing space for action.

The show in the media:

Проект: В търсене на скритите културни съкровища на София

Проект: В търсене на скритите културни съкровища на София
Разработен от Фондация за градски проекти и изследвания (София)
в партньорство с Urbaneer (London)
Подкрепен от Столична програма „Култура”


Въведение:
Жителите на столицата, особено от по-младото поколение, не познават достатъчно своя
град и знаят малко за хората, които са формирали облика на града и са били важни за
неговото развитие от 1879 г. досега.
Най-добрият начин за опознаването на града е чрез личното търсене и откриване на
нови факти, детайли и истории. Затова проектът „В търсене на скритите културни
съкровища на София” стимулира търсенето, стъпка по стъпка, на следите оставени в
градската среда от 5 личности, които са оказали огромно влияние върху града и
неговите жители през последните 130 години.
Проектът комбинира опознаването на града и неговата култура с игровия елемент,
който е особено подходящ за по-младото поколение, но и за всички, които искат да
видят града, в който живеят, в различна светлина, да се разходят по непознати места, да
научат нови любопитни факти, да отворят сърцата и умовете си за София.
Дейности
1. Осъществяване на предварителни проучвания по конкретни теми и личности
свързани с културата и обществения живот на София
2. Провеждане на подготвителен и обучителен семинар по проекта с участието на
английски консултанти, представители на културни организации и институции,
както и младежи-доброволци, които ще се включат в организирането на проекта.
Общ брой – 25 човека.
3. Определяне на окончателния списък с 5 личности оказали голямо влияние върху
духа и развитието на града, чиито работи и лични истории ще бъдат включени в
проекта. Първоначалният списък включва Панчо Владигеров (композитор),
Атанас Далчев или Христо Смирненски (поети), инж. Иван Иванов (кмет на
София), Петър Дънов (религиозен мислител), Фридрих Грюнангер или Георги
Фингов (архитекти), но са възможни промени след обсъжданията на семинара.

4. Разработване на цялостната система за „търсене на културни съкровища”
свързани с 5-те личности, което ще включва:
􀂃 допълнителни проучвания за 5-те личности;
􀂃 определяна на градски места (сгради, градинки, паметници, улици и т.н.)
свързани с работата и живота на 5-те личности;
􀂃 определяне на текстове и предмети (знаци), свързани с конкретни места и с
конкретните 5 човека, които могат да бъдат поставени в градска среда или да
бъдат показани на интернет страницата на проекта;
􀂃 разработване на метафори, асоциации, насоки, които да бъдат включени в
процеса, стъпка по стъпка, на търсене на „съкровищата”;
􀂃 определяне на конкретните маршрути (които ще останат скрити за
участниците в игровото търсене);
􀂃 уточнения по методологията и правилата на „търсенето на съкровища”.
2
5. Разработване на интернет сайт за проекта – интерактивна карта на града с
начална информация за „търсенето на културни съкровища”.
6. Популяризиране на проекта чрез медийните партньори и чрез възможностите на
интернет, вкл. интернет сайт, социални мрежи, мейлинг листове и т.н.
7. Провеждане на „търсенето на културни съкровища” в различни части на София,
в продължение на 1 месец и определяне на победителите.
8. Участие на един победител в подобен проект в Лондон, със съдействието на
английските партньори на проекта.
Резултати
⇒ Минимум 100 младежи, на възраст от 14 до 22, включени в интересно и
запомнящото откриване на детайли, факти, случки и истории свързани с историята
и културата на София
⇒ Минимум 15 медийни публикации за проекта
⇒ Разработена иновативни и уникална за България система за опознаване на града и
градската култура
Срок за осъществяване: от 01.07.2009 до 01.12.2009 (пет месеца)
Бюджет на проекта: 19 500 лв. (към момента осигурени 4500 лв. от Столична община)

Nihilistic Front/ Wayab/ gokkun/ electric dragon 80000V


На 17.07.09 от 20:00 в The Fridge ще се проведе поредното експериментално събитие в София. Този път освен noise и ambient ще има и chiptunes live и electro/vgim dj сетове, а също и прожекция на новия филм на Sparx Rojas.Nihilistic Front е създаден през 2008г. в Шумен, България който зад гърба си има няколко издания и концерта. Със скромното оборудване от няколко аналогови педала, микрофон и миксер, Nihilistic Front изразя своето лично виждане за звук чрез хаотичен шум вдъхновено от дегенерацията на обществото.Понякога всичко е акт на свободна импровизация и търсения в модерното изкуство с доза абстрактност.Никола Маринов композира електронна музика от 11-годишен и има зад гърба си 9-годишен стаж. Успешно се пробва в различни течения и под-жанрове на електронната музика. Без съмнение обаче крайностите му се отдават най-добре.В Wayab той създава апокалиптичен звук с нюанси на dark ambient.www.myspace.com/wayabЗа gokkun no-input миксер + педали + Atari = музикален инструмент (prepared piano), а internal feedback = единственият желан и нужен звук. Смесвайки години свирене на пиано и интереса си към feedback-a (и особено този създаден в no-input миксера) за мартин всеки педал е клавиш и всяка честота - тон, с който той създава своята екстремна, красива и бърза смесица от харш нойз, мелодии и електроакустични импровизации.www.myspace.com/gokkuchanСъщо ще има и импровизирана колаборация между gokkun и Wayab.След повече от две години отсъствие от сцената и от интернет пространството ще бъде възроден култовият проект Electric Dragon (BG/USA). За всички незапознати, Electric Dragon бeше уникалeн за българската сцена проект. Създадена от Sparx Rojas (aka Spratzaman), групата съчетаваше в едно хип-хоп и алтърнатив, невероятно декориран с 8-битови звуци. Electric Dragon оставиха след себе си два дългосвирещи албумa, EP и множество ремикси и участия в компилации, но точно в най-върховия момент от съществуването си бандата изчезна мистериозно. Сега с първоначалното име на проекта - electric dragon 80000V Sparx Rojas и martin ще събудят дракона специално за събитието в София. За пореден път в различен състав, electric dragon 80000V ще представят музиката си по нов начин. Изпълнението им ще бъде комбинация от dj сетове и chiptune electro live изпълнение. A ако изброеното дотук ви се струва малко ще бъде прожектиран и най-новият филм на Sparx Rojas – ‘ L'illusion D'inclination’.The Fridge се намира на ул. Овче Поле 112. Входът е свбоден.

Популярни публикации

Представена публикация

МУЛТИПОЛИС - ОБРАЗИТЕ НА ГРАДА +++ СЕЛЕКТИРАНИ УЧАСТНИЦИ +++