МУЛТИПОЛИС - ОБРАЗИТЕ НА ГРАДА +++ СЕЛЕКТИРАНИ УЧАСТНИЦИ +++

Резултати от журирането на кандидатите в проект

МУЛТИПОЛИС - ОБРАЗИТЕ НА ГРАДА+++ СЕЛЕКТИРАНИ УЧАСТНИЦИ +++

Хуманитарни науки: Ева Мария Иво Иванова, Ивайло Динев, Ралица Стоянова, Ренета Бакалова
Визуални артисти: Вълко Чобанов, Мартин Пенев, Георги Шаров, Мария Цанева, Борислав Гинов
Артисти работещи в сферата на музиката: Йоана Робова, Ясен Георгиев, Петър Пармаков, Джорджия Николова
......................................................................................
Жури: д-р Димитър Божков, Леа Вайсова, д-р Илия Граматиков, Лъчезар Бояджиев, д-р Красимир Терзиев, Павел Найденов, Ивана Ненчева и Наталия Тодорова
Благодарим на всички подали кандидатури за участие!
Проектът се осъществява с финасовата подкрепа на
Столична община Програма „Култура”
В партньорство с „Културен център” СУ “Св. Климент Охридски”


Популярни публикации

Представена публикация

МУЛТИПОЛИС - ОБРАЗИТЕ НА ГРАДА +++ СЕЛЕКТИРАНИ УЧАСТНИЦИ +++