Cartune Xprez: 2009 DARK VOYAGE


Cartune Xprez: 2009 DARK VOYAGE

пътуващо шоу на анимационни видеоклипове от Америка.


17 ноември 2009 от 19:00 часа
The fridge

ул. Овче поле 122, София

Cartune Xprez е пътуваща видео програма със съвременна анимация от Северна Америка, курирана от Питър Бър. Бър казва, че програмата „празнува пустошта на въображението чрез движещи се картини, прожектирани през надуваем декор от светещи кристали“.
Художниците, дебютиращи и установени, включват: Такеши Мурата, Брус Бикфорд, Шана Молтън, Hooliganship, Ейми Локхарт, Марта Колбърн, Бари Дуп, Ейдриън Фрийман, Джеф Крисчън, Джейкъб Чочи, Франсин Шпигел и Йоши Содеока................................................................................................................................................


Cartune Xprez: 2009 DARK VOYAGE


a roadshow of animated videos from America.


17 November 2009 at 7 pm.
The fridge


Sofia, 122 Ovche Pole str.

Cartune Xprez is a traveling video show of North American contemporary animation curated by Peter Burr.  Burr says the program, “celebrates the wilderness of imagination through motion pictures, projected through an inflatable backdrop of glowing crystals.”

Yes! Artists, both emerging and established, include Takeshi Murata, Bruce Bickford, Shana Moulton, Hooliganship, Amy Lockhart, Martha Colburn, Barry Doupe, Adrian Freeman, Jeff Kricshun, Jacob Ciocci, Francine Spiegel, and Yoshi Sodeoka..

Популярни публикации

Представена публикация

МУЛТИПОЛИС - ОБРАЗИТЕ НА ГРАДА +++ СЕЛЕКТИРАНИ УЧАСТНИЦИ +++