ЛГБТ РОДИТЕЛСТВО В БЪЛГАРИЯ - 21.02.2015
За следващото събитие от проекта за правна защита от дискриминация ще се съсредоточим върху една важна област от живота на човека. А именно зачеването, раждането и отглеждането на деца от ЛГБТИ родители, етапите и проблемите, които срещат ЛГБТИ хората, и кое в този процес представлява дискриминация.

Водещи на семинара ще бъдат две хомосексуални жени и майки.

Програма:

16:00 Откриване на обучението
16:10 Видове семейства и начини за зачеване
16:20 ЛГБТИ родителство и законодателство в България
16:40 Наличие на дискриминация и практически съвети
17:15 Кафе пауза
17:30 Практически съвети за зачеване: желание, информация, подкрепа, подготовка – финанси, време, емоционална и физическа стабилност, клиника, ле...
кари, избор и възможности. Наличие на дискриминация
18:15 Донори; ART процедура; Раждане и последствия; Наличие на дискриминация.

След сериозната част ще последва концерт на белгийката Annelies Buggenhout - singer song writer, по-известна под псевдонима LAVA. Повече за нея можете да разберете:
https://www.facebook.com/LavaSongs/info?tab=page_info

Програмата ще завърши с парти, на което да се забавляваме и да довършим сериозните теми :)

Събитията са част от проект „Повишаване информираността за моите човешки права – гаранция за развитието на ЛГБТ политики в България” по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 123/ 27.10.2014 г., финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
Повече за проекта можете да прочетете в сайта.


Прожекция на филм за "Масаж ESALEN"/ Presentation of "ESALEN massage" movie

12.02.2015

Start at 7pm.


Масажът Esalen е разработен в института Esalen, Калифорния, комбинирайки много масажни техники. С най-силно влияние са шведския масаж и техниката на Charlotte Selver, базирана на задълбочени познания за сетивността. При масажът Esalen се прилагат нежно полюляване на тялото, комбинации от пасивни движения и дълбока, структурна работа върху мускулите и ставите, въздействащи върху енергийния баланс на тялото. (прожекцията ще бъде на английски език).

За заинтерсованите ще има възможост да участват в дискусия какви са възможностите за създаване на култура и социална мрежа от ентусиасти (както професионалисти, така и новатори) търсещи партньори, с които могат да обменят масажи и масажни техники.

Esalen Massage was...
developed at the Esalen Institute, California, based on a combination of many massage and bodywork techniques. The two main influences were Swedish massage and the Sensory Awareness work of Charlotte Selver. Esalen Massage works with gentle rocking of the body, passive joint exercises and deep structural work on the muscles and joints, together with an energetic balancing of the body (the movie will be in English).

For those, who are interested, there will be also a talk how can create a massage exchange culture and social network of massage enthusiasts (both professionals and inexperienced) looking for massage partners with whom they can exchange massage and massage techniques.
Популярни публикации

Представена публикация

МУЛТИПОЛИС - ОБРАЗИТЕ НА ГРАДА +++ СЕЛЕКТИРАНИ УЧАСТНИЦИ +++