„Болен”

Заповядайте на 25 февруари от 19:00ч. в Подземието на БНР на премиерата на радиопиесата „Болен” от Ани Васева – неочаквано представление на неочаквано място. С участие на живо на Екатерина Стоянова, Петър Генков и Леонид Йовчев, и видео прожекция на Аглика Терзиева

Българско национално радио, програма „Христо Ботев”, Радиотеатър

„Болен”
от Ани Васева
режисьор Ани Васева
автор на музиката и звуковия дизайн Асен Аврамов
редактор Ина Вълчанова
екип в студио Димитър Василев, Живко Марев, Владимир Тренчев

художник: Аглика Василева
графичен дизайн: Иван Дончев

с участието на Валентин Ганев, Веселин Мезеклиев, Жорета Николова, Екатерина Стоянова, Александра Василева, Асен Аврамов, Даниела Манолова, Елена Димитрова, Петър Генков, Леонид Йовчев, Явор Борисов, Делян Илиев, Стилиян Желязков, Сребрина Георгиева, Галя Косатдинова, Катерина Керемидчиева, Мария Петкова.


Премиера на радиопиесата с участие на живо на Екатерина Стоянова, Петър Генков и Леонид Йовчев, и видео прожекция на Аглика Терзиева – 25 февруари 2011, в подземието на БНР, от 19:00ч.

Радиопиесата ще можете да чуете по програма „Христо Ботев” на 27 февруари 2011 от 16:00ч.


„Болен” е страшна приказка за болестта като извънредна форма на живот. В нашата радиопиеса болестта е трансформираща сила, пораждаща своя собствена, паралелна вселена. Свят, в който болницата прилича на комбинация между Соларис и концлагер, а болните не могат да живея извън болестта. Черна комедия за тялото в неговите най-неочаквани явления. 

Пиеса за умиране - инфо

 
ПИЕСА ЗА УМИРАНЕ

текст: Ани Васева, Боян Манчев (с включени фрагменти от Лотреамон)
режисьор: Ани Васева
драматург: Боян Манчев
художник: Аглика Терзиева
фотография и графичен дизайн: Иван Дончев
музика по мотиви на Яна Манчева
тонрежисьор: Добромир Христосков

с участието на: Вяра Коларова, Леонид Йовчев, Петър Генков
и гласовете на Валентин Ганев и Екатерина Стоянова

предварителни резервации на thefridge@mail.bg

THE FRIDGE ул. Овче поле 122 (пресечка на ул. „Пиротска”, близо до метростанция „Опълченска” и спирка „Одрин” на трамвай 22)


ПИЕСА ЗА УМИРАНЕ сблъсква макабрената романтическа метафизика, черната комедия и политическата сатира.  Спектакъл, който се движи между невъзможността на смъртта да се състои и нейната апокалиптична прекомерност.
ПИЕСА ЗА УМИРАНЕ е и пиеса за актьорите: пиеса за маскарада на театралния ад; пиеса за предела на сцената. Там, където пиесата умира, за да остане само паноптикума на синтетичните чудовища.


 „Ние, които искахме справедливост, днес знаем: нашето желание ни опустоши. Тялото ни излезе от ставите, органите ни излязоха от релсите, ние знаем във всяка клетка от тялото си: ние сме мъртви.
                                                                                  ПИЕСА ЗА УМИРАНЕ
 „... театрално събитие – такова, което продава няколко представления напред, за което се носят слухове от уста на уста, което разширява границите на обичайното средностатистическо.”
„ … спектакъл с феноменални актьорски постижения, който идва като приятна алтернатива на статуквото с оригиналните режисьорски решения и интересни драматургични ходове.”                                                                          
Елена Пенева, Capital Light

„Обратно на Витгенщайновия отказ от говорене за нещата, за които трябва да се мълчи, „Пиеса за умиране” е събитие на българската сцена, за което трябва да се говори. Защото говоренето отвоюва пространства от забравата и безразличието. Особено когато адресатът е от такова естество, че мнозина от гласовитите рупори на добрия вкус и витии на  претенциозния интелектуализъм пренебрежително го отричат с мълчание.
                                 Николай Колев,редаване Библиотеката на БНТ


“… актьорите Вяра Коларова, Леонид Йовчев и Петър Генков се справят брилянтно в тоталната си себеотдаденост ...”
„В представлението струи хумор, който се генерира в абсурдността на прекаляването. Напомня зловещо, цинично и измамно „няма нищо страшно” на убиеца преди да сведе жертвата си до състояние на умиране – преди да се разделим окончателно с идеята за излаза.”
                 Мира Мариянова, Литературен вестник“Ако това е пиеса за тялото, тя разбива лесните и предвидими опити за анулиране на репрезентацията. На виталистичните митове се присмива, като им противопоставя не друго, а инфантилния ексцесивен опит – радикален, истински и преди всичко детски, спонтанен. Противопоставя им още и образа на ексцесивността като клише, като продукт, като крайна редукция на смисъла.”
                       
Моника Вакарелова, итературен вестникпредставлението е осъществено от АНТРАКТ и THE FRIDGE с финансовата помощ на Министерство на Културата на България.
и със съдействието на Елена Димитрова, Ина Вълчанова, Георги Коларов, Иван Терзиев.


 ............................................................................................................................................................

THE FRIDGE and ANTRAKT
Present

A DYING PLAY

text: Ani Vaseva, Boyan Manchev (including fragments by Lautréamont)

director: Ani Vaseva
dramaturge: Boyan Manchev
designer: Aglika Terzieva
music: Yana Mancheva
sound engineer: Dobromir Hristoskov

with: Viara Kolarova, Leonid Yovchev, Petar Genkov
and the voices of Valentin Ganev and Ekaterina Stoyanova

premiere: 30.11; 01.12. 2010  20:00h. in THE FRIDGE
next performance: 11.01; 14.01.2011 20:00h. in THE FRIDGE

reservations at thefridge@mail.bg

THE FRIDGE Ovche Pole str. N 122The performance is supported by the Ministry of Culture of Bulgaria and realized with the help of Elena Dimitrova, SFUMATO, Ina Vulchanova, Georgi Kolarov and Ivan Terziev.

A DYING PLAY operates in the space between macabre romantic metaphysics, black comedy and political satire, while parodying the conventional theatre forms in a spectacle that oscillates between the impossibility of death and its apocalyptic excess.
A DYING PLAY is also a play about the actors: a play about the masquerade of the theatre hell; a play about the limits of the stage. Where the play dies and only the panopticon of the synthetic monsters remains.


“We, who wanted justice, we know today: our desire devastated us. Our body is out of joints, our organs are off the rails, we know in every cell of our body: we are dead”.
                                                                                     A DYING PLAY
                       

Популярни публикации

Представена публикация

МУЛТИПОЛИС - ОБРАЗИТЕ НА ГРАДА +++ СЕЛЕКТИРАНИ УЧАСТНИЦИ +++