КРАЕЗНАНИЕ - инсталация Георги Шаров

Независимо пространство за съвременно изкуство The fridge ви кани в новото пространство на The fridge и социален център „Хаспел” на бул. „Мадрид” N8 на „Краезнание”, инсталация на Георги Шаров. 

Откриване 22 април (неделя) от 20:00ч.
Работно време на изложбата 23-27 апри
л от 18:00 до 22:00ч.


Краезнание
инсталация Георги Шаров
фотография Георги Шаров и Ива Хаджийска

Краезнание е опит за осмисляне на фотографията като „опора на паметта”. Фотографиите в Краезнание документират три нощни пътувания по непознат маршрут. В тях снимането зае мястото на самото виждане: снимаш, за да виждаш – светкавицата осветява пътя напред и изважда подробностите наяве.

Освен регистриране на обекти и места върху неясна умствена карта, изложените изображения представят случайния „запис“ на човек, вървящ в тъмното.

Следвайки логиката на объркването и случайността на един раздробен наратив, Краезнание наслагва неясната и безкрайно сложна форма на гората върху геометричната структура на изложбеното пространство.

Краезнание е опит, в който играта на случайност създава "места", открива маркери, самосаботира се или се довежда до крайност.

Георги Шаров завършва фотография през 2009 г. в Akademie voor Beeldende Kunsten en Vormgeving Artez, Енсхеде, Холандия. Интересува се от репрезентациите на природата като артефакт на властта – полирани, дресирани и екзотични образи, използвани като символи или като инструмент за забавление. Участията му в изложби включват Three years/One day в рамките на Dauhaus Contemporary Art Platform, Sofia 2007; Phase 2, Enschede 2008; Water Tower Art Fest, Sofia 2011. Негова работа е включена в официалната селекция на Festival international de l’affiche et du graphisme, Chaumont, 2012.
http://georgisharov.com/ 

Ива Хаджийска работи в областта на комуникативните и езикови нарушения, експериментира с фотография и видео.

Популярни публикации

Представена публикация

МУЛТИПОЛИС - ОБРАЗИТЕ НА ГРАДА +++ СЕЛЕКТИРАНИ УЧАСТНИЦИ +++