"КОЛКОТО ПОВЕЧЕ – ТОЛКОВА ПОВЕЧЕ" - Леда Ванева / THE MORE – THE MORE by Leda Vaneva 24.06.-02.07.2014


english below

КОЛКОТО ПОВЕЧЕ – ТОЛКОВА ПОВЕЧЕ

“Are these things really better than the things I already have?
Or am I just trained to be dissatisfied with what I have now?”
Chuck Palahniuk, Lullaby


Много дъвки. Оценяване и обезценяване едновременно. Изобразяване на човешкото желание за още. Събирането като изкривен някогашен инстинкт за оцеляване.Презапасяването като илюзия за сигурност. Колекционирането  на неща като трупане на социален статус. Къде е разликата между страст и мания?
www.ledavaneva.com    С подкрепата на наградата „Гауденц Б. Руф” 

"Contact Zone" by Georgi Sharov 16.06.2014english below

„Контактна зона” е усилие за навигация в различни нива на представяне на „природното“ чрез колекция от фотографии, направени на територията на Софийски зоопарк. Отклонявайки поканата на инстиуционалния режим на гледане, проектът гледа „видовете“ без информационна табела и без клетки – инвазивни растения, градски животни, декорация, елементи от парковата архитектура, комерсиални образи.


Георги Шаров, завършва фотография през 2009 г. в Akademie voor Beeldende Kunsten en Vormgeving, Artez, Енсхеде, Холандия. Участията му в изложби включват Three years/One day в рамките на Dauhaus Contemporary Art Platform, София 2007; Phase 2, Енсхеде 2008; Water Tower Art Fest, София 2011, Festival international de l’affiche et du graphisme, Шумон, Франция 2012, Sofia Design Week 2013, Crosstalk Video Art Festival, Будапеща, Унгария, 9th International Short Film Festival, Детмолд, Германия.

Изложбата може да бъде разгледана от 16 юни до 22 юни между 18:00 и 20:00 ч.

в the fridge и Социален център Хаспел.

С подкрепата на наградата „Гауденц Б. Руф” _____

"Contact Zone" is an attempt for navigation among various levels of representation of the "natural" through a collection of photographs made at the Sofia Zoo. Declining the invitation of the institutional way of looking, the project looks at the "species" without no information boards and no cages ¬– invasive plants, city dwelling animals, landscape design elements, commercial images.


Georgi Sharov graduated in Photography from Akademie voor Beeldende Kunsten en Vormgeving, Artez, Enschede, The Netherlands in 2009. Exhibitions include: Three years/One day в рамките на Dauhaus Contemporary Art Platform, Sofia 2007; Phase 2, Enschede 2008; Water Tower Art Fest, Sofia 2011, Festival international de l’affiche et du graphisme, Chaumont, 2012, Sofia Design Week 2013, Crosstalk Video Art Festival, Budapest, Hungary, 9th International Short Film Festival, Detmold, Germany.

http://georgisharov.com/

You can visit the exhibition from 16 until 22 of June, between 6 p.m. -  8 p.m.  

at the fridge & Haspel.

Supported by Gaudenz B. Ruf Award

POSTS

Популярни публикации

Представена публикация

МУЛТИПОЛИС - ОБРАЗИТЕ НА ГРАДА +++ СЕЛЕКТИРАНИ УЧАСТНИЦИ +++