Минá Минов, "Хубави Хора" / Miná Minov, "Pretty People" 16.05.- 26.05.2014


english below

Откриване: 16 май, 19:00 ч
Дати: 16 - 26 Май 2014 г.
Дискусия: 22 Май от 19:00 ч.
Работно време: 19.00 - 21.00ч. 

"Хубави Хора", Минá Минов, самостоятелна изложба 

„Хубави Хора” е почти изцяло фотографска изложба. Фотографирането е най-популярния, лесен и общодостъпен начин за създаване на сравнително лесно разпознаваеми двуизмерни образи. Хубостта краси човека, и със и без излишна ирония. И разбира се хората и особено добре изглеждащите хора, винаги са били едно от най-присъстващите неща в историята на фотографията.
М.Минов 2014


С подкрепата на наградата „Гауденц Б. Руф”
Opening 16 May 2014 at 7 p.m.
Artist Talk: 22 May at 19:00 p.m.
Dates: 16 May till 26 May
Working hours: 19:00 -21:00h


"Pretty People", Miná Minov, Solo exhibition

“Pretty People” is almost entirely a photographic exhibition. Photographing is the easiest, most popular and accessible way of making relatively recognizable two-dimensional images. Prettiness adorns people, with or without any irony. And of course, people and especially good looking people have always been one of the most depicted things in the history of photography.
Miná Minov 2014

Supported by Gaudenz B. Ruf Award

Популярни публикации

Представена публикация

МУЛТИПОЛИС - ОБРАЗИТЕ НА ГРАДА +++ СЕЛЕКТИРАНИ УЧАСТНИЦИ +++