БЕЗ СТОН / NO SIGHeng. below
БЕЗ СТОН
15.01.2013 – 23.01.2013

Откриване 15 януари (вторник ) от 19:00 ч. До 22.00 ч.
Работно време на изложбата 15 – 23 януари от 18:00 до 21:00ч.


БЕЗ СТОН
Инсталация Радослав Мъглов

Стерилно пространство.
Oбекти. Вериги.
Гранична асоциация.Привидност.Самоотъждествяване.
Автора и зрителя са в сходни позиции, възприемайки No Sigh. Работата сама по себе си работи като “процес” провокация, която се облича в субективна емоция в акта на възприемане.

Радослав Мъглов завършва скулптура през 2005 г.
в Националната Художествена Академия, София, България.
Живее и работи в София, България.
Интересува се от символи, посоки, асоциации, форми като проекции.
Обособявайки особено” пространство (обект), дразнител, Мъглов достига до зрителя на ниво нагон, засилвайки вътрешното напрежение в наблюдаващия.
Участията му в изложби включват “AIDS Memorial Park” - New York , Америка2012;
“National Awards for Allianz”- България 2009-2010; “ The Roads Of Asia” Азия 2009;
Open Air Sculpture – България  2004;  XIV International Festival for Computer Arts България 2002;NO SIGH
15.01.2013 - 23.01.2013

Opening: January 15 (Tuesday) from 19:00 to 22:00
Opening hours of the exhibition 15 to 23 January from 18:00 to 21:00

NO SIGH
Installation by Radoslav Maglov

A sterile space.
Objects. Chains.
Border associationSeemingness. Self-identification.
Author and audience are in similar positions in perceiving No Sigh. The work itself functions as a "process" a provocation that takes on a subjective emotion in the act of perception.
Radoslav Muglova graduated sculpture in 2005 in the National Academy of Art in Sofia, Bulgaria.
He lives and works in Sofia, Bulgaria.
The author is interested in symbols, directions, associations, forms as projections.
By setting up a "peculiar" space (object), an irritant, Muglov reaches the viewer at the level of the instinctual drives, increasing internal tension in the viewer.
His participation in exhibitions includes "AIDS Memorial Park" - New York, USA 2012;
"National Awards for Allianz" - Bulgaria 2009-2010; "The Roads Of Asia" - Asia 2009;
Open Air Sculpture - Bulgaria 2004; XIV International Festival for Computer Arts-Bulgaria 2002;Популярни публикации