ОТВЪД / BEYOND by Aglika TerzievaОТКРИВАНЕ НА ИЗЛОЖБА ОТВЪД НА АГЛИКА ТЕРЗИЕВА
на 1 февруари  18:00 В the fridge & Хаспел, бул. "Мадрид" 8

 
ОТВЪД

изложба на Аглика Терзиева


the fridge & Хаспел, София,бул. „Мадрид”8

1-9 февруари, 16:00 – 20:00ч.


Аглика Терзиева (1977г.) е художник,аниматор, илюстратор, творец с усет (и очи) за всичко онова, което остава невидимо за невъобразяващия ум. Творбите й се отличават с изчистен стил и безграничност. Умее да пресъздава идеите и наблюденията си с безпогрешно чувство за хумор, което разсмива, без да се присмива.


Изложбата въвежда в лабиринт от образи,истории и пространства Отвъд рамката – съзерцателни, емоционални и приключенски,те могат да те отвЪдат навсякъде, накъдето води търсещият дЪх.BEYOND

An exhibition by Aglika Terzieva


The fridge& Xaspel, Sofia, bul. Madrid 8

1-9 February, 4:00 – 8:00 p.m.


Aglika Terzieva (1977) is an artist, an animation director, an illustrator, a creative spirit having a feel (and eyes) for all that's hidden to an unimagining mind. Her works are notable for genuine style and infinity. She recreates her ideas and observations with a precise sense of humour that is designed for laughing without the “at”.


This Exhibition introduces a labyrinth of images, tales and places Beyond the frame – they may be contemplative, emotive and adventurous, your transport Beyond whereever a searching spirit may roam.

Популярни публикации