НАРОДЪТ А СЪЩЕСТВАТА / CREATURE FOLK by Imaginary Michael Powell
Народът на съществата
изложба на Imaginary Michael Powell

the fridge & amp; Хаспел, бул. „Мадрид” 8
 4-7 октомври 2012

работно време на изложбата:
четвъртък 15:00 - 20:00
петък 18:00 – 22:00
събота 15:00 – 20:00
неделя 15:00 – 19:00


Майкъл Пауъл (1983) е художник и писател от Англия.

Обича да използва въображението си, за да създава истории и рисунки за други светове, съставени от митични и хибридни същества, образи и обекти. Вдъхновен от природата и  нейните разнообразни връзки, движения и взаимоотношения, той се опитва да интерпретира и обясни света около себе си.

Тази изложба е колекция от „фолклорни същества”, вдъхновена от българските митове и фолклор, допълнена от въображението на автора. Това лято Майкъл пътува през Европа като България е неговата последна спирка преди да се насочи обратно към Великобритания –  изложбата се гради около историите, събрани по пътя и срещите с различни хора.


Creature folk
an exhibition by Imaginary Michael Powell

the fridge & Xaspel, blvd. Madrid 8
4-7 October

opening times
Thursday 3-8 p.m.
Friday 6-10 p.m.
Saturday 3-8 p.m.
Sunday 3-7 p.m.

Michael Powell (1983) is an artist and writer from England.

He enjoys using his imagination to create stories and drawings of another world made up of mythic and hybrid creatures, images and objects.
Inspired by nature and its different connections, movements and relations, in an attempt of interpreting and explaining the world around him.

This exhibition is collection of 'folk creatures' inspired by Bulgarian myth and folklore and added upon from within the spheres of his own imagination.
This Summer Michael has traveled across Europe with Bulgaria as his final stop before heading back to the UK and this exhibition has developed from tales collected from the places he has visited and the people he has met along this journey.


Популярни публикации