Търсенето - видео от Валентина ТраяноваВалентина Траянова, Търсенето, 2001
видео, звук,
03:22 мин.

Дата: 21 септември (петък) 2012
Час: 20:30

В „Търсенето” Валентина Траянова пее една песен. С две различни роли изразява човешко общуване, но диалогът има повече визуален характер, постигнат само от моделиране на изражението на лицето и тона на гласа, без пряка връзка с текста на песента. Това са основните означаващи средства. Те не са много обясняващи, нито прекалено членоразделно изобразяващи, но видеото не може да остане неразбрано. Така Валентина Траянова въплъщава търсенето на качеството, както и онова, което се случва по пътя към безпогрешно изпълненото парче изкуство.


Даниела Радева 

Популярни публикации