INELIMENTAL : VISIONS by Joteva 01.07 - 17.07.2016

ENG. BELOW


INELIMENTAL : VISIONS

Изложба на JotevaЧаст от проекта „План за действие”#3
на The fridge
Откриване: 1 юли 2016г. от 19 ч.
Място: [a]cube contemporary


 
Проектът INELIMENTAL използва светлина за да проникне през сенките на два свята. Изложбата включва селектирани фотографии от стотици двойно експонирани аналогови ленти, заснети като пътеписи през последните три години в Австралия, България, Германия, Гърция, Испания, Италия, Сърбия, САЩ, Тайланд, Турция, Хърватска и Черна гора. Непредвидимата комбинация от елементи върху светлочувствителния филм поражда серия от въображаеми спомени и алтернативни визии на реалността.  Природни и градски пейзажи се сливат с човешки фигури, ритуали и културни паметници, образувайки нова документална не-реалност, която е възможна единствено при срещата на две времеви-пространства. Интуитивният подход към фотографския процес надделява над съзнателното и допринася за синхронизирането на различни пространства и обекти. Така този подсъзнателен процес разкрива метафизичната връзка между непроявения филм и неосъзнатите сфери на паметта.


Проектът ще бъде представен през месец юли 2016 в две части:  


1/ INELIMENTAL:VISIONS ще представи настоящата серия през стереоскоп и светлинни кутии в галерията [a]cube contemporary,  от 1-ви до 17-ти юли.


От 1 до 17 юли, 2016г.
Работно време:
Вторник - Четвъртък: 12:30 - 19:00 ч.
Събота – Неделя: 11:30 - 18:00 ч.
Ул. Любен Каравелов - 9, София


2/ INELIMENTAL:ECHOES ще представи отзвука на автора към проекта чрез разговор и временна инсталация в новооткритото пространство Каркасон на 15 юли.


Разговор с артиста и временна инсталация
Дата: 15 юли, 2016г.  
Час: 19:00 - 00:00 ч.
ул. Гладстон - 30, София


Joteva е интермедиен артист, който израства между два свята – България и Америка. Учи фотография и визуални изкуства в Los Angeles County High School for the Arts, в колежа на Santa Monica и в Australian National University, а през 2013 завършва “Изящни Изкуства” с фокус интермедийни практики от University of Southern California в Лос Анжелис. Работи в областа на експерименталната фотография, аудио-визуални инсталации, пърформанси и сайт-специфик скулптури. Нейни самостоятелни изложби са показвани в Европа, САЩ и Австралия.
Изложбата INELIMENTAL:VISIONS на Joteva е част от проекта „План за действие”#3 на The fridge.
„План за действие”#3 е проект - поредица от представяния на автори, който изследва изкуството като действие и отговорност. Идеята на представянията е да се концентрира енергия в наблюдение на художествената сцена, развиваща се в една независима-кохерентна среда, развивайки областта на съвременното изкуство. Основното изискване, което The fridge има към всеки един от авторите, към които отправя покана за участие, е да представи нови и непоказвани досега идеи и произведения, подкрепени с цел и аргументация. Изложбите нямат общо заглавие, мото, стейтмънт или слоган, каквито обикновено се изискват от повечето административно или институционално организирани художествени събития. Изложбите нямат куратори, но имат отворена платформа за разговор между автор/и и публика.  The fridge е бенефициент на наградата „Гауденц Б.Руф за 2015.


Повече за първото и второто издание:


Организатор: The fridge
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на наградата Gaudenz B. Ruf
Със съдействието на [a]cube contemporary и Каркасон
INELIMENTAL : VISIONS
Exhibition by Joteva


Part of “Plan for Action” 3#
Organized by The fridge


Opening: July 1, 2016 at 7 pm.
Place: Gallery [a]cube contemporary


The project INELIMENTAL employs light to offer a new way of seeing through the shadows of two worlds. The images are selected from hundreds of double exposed analog films, shot as a personal record of experience over the last three years in Australia, Bulgaria, Croatia, Germany, Greece, Italy, Montenegro, Spain, Serbia, Turkey, Thailand and the USA. This improbable combination of elements captured on film, brings life to a series of phantasmal memories and impossible mixtures of experience and vision. Nature and cityscapes merge with human figures, monuments and rituals, thus creating a third documented un-reality, which exists only in the meeting of two separate time-spaces. The spontaneous decision-making in the shooting process transcends mental logic by instead relying on an elementary intuitive response. Ultimately, this trust in an unconscious process allows for the synchronistic alignment of spaces and objects, and points to a metaphysical interconnection between the undeveloped film and the undeveloped aspects of the collective and personal memory.
Starting July, 2016 the project will be presented in two parts:
INELIMENTAL:VISIONS of light-dependent artifacts will be on view at a[cube]contemporary gallery


9 “Luben Karavelv” st. , Sofia
Dates: July 1-17, 2016
Working hours:
Tue-Thur: 12:30 – 7:00 pm  
Sat-Sun : 11:30 – 6:00pm


INELIMENTAL:ECHOES will present a temporal installation and artist’s reflection on the project on the grounds of the newly opened Karkason space in Sofia.  


Artist talk  & temporal installation at Karkason
30 “Gladston” st., Sofia
Date: July 15th, 2016
Working hours:7:00pm – 12:00amJoteva is an inter-media artist, born in Sofia and raised between Bulgaria and the US. She studies photography and visual arts at the LA County High School for the Arts, Santa Monica College, Australian National University, and in 2013 earns her degree in Fine Arts with a focus in inter-media from the University of Southern California. Her creative practice intersects a wide range of mediums: from experimental photography, to audio-visual installations, process-based performances and site-specific sculptures. She has exhibited in solo shows in Europe, Australia and the US.


The exhibition INELIMENTAL : VISIONS  is part of Plan for action # 3,
project by The fridge.
The project Plan for Action consists of a series of exhibitions by different authors, who explore art as a completely free and therefore responsible act.
The exhibitions do not have a common title, motto, statement or slogan, as usually required by most administratively or institutionally organized art events seeking to promote the contemporary art. The exhibitions do not have a curator. Instead they include an open platform for discussion between the author and the audience. Our wish is to concentrate our energy and efforts on observing the artistic scene that develops itself into an independent but coherent environment.
Organized by The fridge  
Supported by Gaudenz B. Ruf Award
In partnership with  [a]cube contemporary and Carcason Club

Популярни публикации