Прожекция на филм за "Масаж ESALEN"/ Presentation of "ESALEN massage" movie

12.02.2015

Start at 7pm.


Масажът Esalen е разработен в института Esalen, Калифорния, комбинирайки много масажни техники. С най-силно влияние са шведския масаж и техниката на Charlotte Selver, базирана на задълбочени познания за сетивността. При масажът Esalen се прилагат нежно полюляване на тялото, комбинации от пасивни движения и дълбока, структурна работа върху мускулите и ставите, въздействащи върху енергийния баланс на тялото. (прожекцията ще бъде на английски език).

За заинтерсованите ще има възможост да участват в дискусия какви са възможностите за създаване на култура и социална мрежа от ентусиасти (както професионалисти, така и новатори) търсещи партньори, с които могат да обменят масажи и масажни техники.

Esalen Massage was...
developed at the Esalen Institute, California, based on a combination of many massage and bodywork techniques. The two main influences were Swedish massage and the Sensory Awareness work of Charlotte Selver. Esalen Massage works with gentle rocking of the body, passive joint exercises and deep structural work on the muscles and joints, together with an energetic balancing of the body (the movie will be in English).

For those, who are interested, there will be also a talk how can create a massage exchange culture and social network of massage enthusiasts (both professionals and inexperienced) looking for massage partners with whom they can exchange massage and massage techniques.
Популярни публикации