MR - PARNO

16.01.2015 - 7PM.


 
Нищо просто няма във времето, както и в топлината, която то създава. Всъщност хубаво е, когато от време на време забравяш за времето. Още по-хубаво е, когато след време се появи белег, който изобщо не си очаквал. Нещо като нагревател, който може както да те стопли, така и да те замрази.
Това е една от причините тази фото инсталация да е колкото топла, толкова и студена. Най-важното в случая е, че времето открива това, което ни топли. За да усетите какво значат тези забъркани думи, стойте близо до парното.

Музикалното оформление към изложението ще започне точно в дваисет и два часа с участието на
Върколак и Грозната лисица.
...................................

http://milenradev.com/
http://milenradev.blogspot.com/

...................................

There is nothing simple about time as well as about the heat it creates . Actually, it is nice from time to time to forget time. It is even better when a scar you haven’t noticed before appears after some time. Something like a heater that can both warm you and freeze you.
This is one of the reasons why that photo installation is as warm as cold. The most important thing there is time, discovering what warms us. To feel the meaning of these perplexed words stay close to the heat.

The musical support act of the exhibit will begin at 2200hrs sharp, starring Vurcolac & Ugly Fox

Популярни публикации