"Ясно!" на Станимир Генов

Ясно!
Изложба на Станимир Генов в “The Fridge”
Откриване: 14 април 20.00часа
Изложбата може да бъде видяна от 15 до 21 април, между 17-21ч. Събота и неделя между 15-20ч.

...Ясно!
Ми, нищо не разбирам.
Уви, авторът не може да каже нищо повече. Аз бих могъл да ти кажа това, което ти можеш да напишеш за изложбата, но не мога нищо да ти кажа сега, казва авторът. След това става дума за друго. Кое е ляво и кое е дясно? А ако две са еднакви, кое е ясно? Те могат да бъдат сравнително еднакви. Сравнително.
Какво е ясно? Има ли прав, верен, правилен избор. Съвсем не, господин офицер.
Господин офицер, ... лопатата се счупи...
Ясно, нищо не разбирам.
Йово Панчев

Станимир Генов (1982 в Люлин) завършва живопис при проф. Бояджиев в НХА. Лауреат е на наградата на МФ „Св.св.Кирил и Методий”(2006), Финалист в конкурса на Гауденц Б. Руф (2008) и наградата на Мтел (2009). Има десетки участия в изложби (София, Пловдив, Варна, Виена, Прага, Битоля) и две самостоятелни изяви (Галерия „Пистолет” 2008 и 2010).
www.stanimir.euClear!

Art show by Stanimir Genov at “The Fridge”
Opens April 14 at 20.00h
The exhibition is open for public from April 14-21.2011
Visiting hours: Monday-Friday 17.00-21.00h; Saturday and Sunday from 15.00-20.00h

Clear!
I don’t get it.
Well, the author has nothing more to say. I could tell you what to write about the exhibition, but I can’t tell you now, he said. After that we talk about something else. Which is right and which is left? What if they are comparatively identical? Comparatively.
What is clear? Is there a right, true, correct choise. No, sir, absolutely no.
Sir, … the shovel broke.
Clear! I don’t get it at all!

Yovo Panchev

Stanimir Genov (1982 in Sofia) graduated painting in the studio ot Prof. Boyadjiev at NAA. He has several awards among which the “St.st. Cyril and Methodius” Foundation award in 2006, nominations for the Gaudenz B. Ruff award in 2008 and the Mtel art award in 2009. His artworks are part of the Collection of the Ministry of Foreign Affairs of Bulgaria. Genov has pasticipated in a number of exhibiotions and art initiatives in Bulgaria and abroad. Following “Excuse Me” (2008) and “Major-Minor(2010) at Pistolet Gallery, Sofia, this is his third solo show.

www.stanimir.eu
Вижте повече

    Популярни публикации