écorché

écorché

танцов спектакъл на Мирослав Йорданов и Валери Миленков
с участието на Валери Миленков
художник Ралица Тонева
музика Юрий Бонджуков

écorché е органичен монолог на тяло фетиш, концентриран в разреза и докосването.

écorché изследва динамиката на тяло прогонило личността,  мислещо своите граници и цялост, радикално в жестовете си, разтворено и чувствително.

écorché е част от дългосрочен проект на Мирослав Йорданов, насочен към реализирането на моноспектакли и камерни представления в областта на съвременния танц. В резултат от този проект са създадени спектаклите Void, Ductus – Ръководство за езда на мъртви коне и Slit – Мишима и Св. Себастиан създаден по части от биографията и произведенията на японския писател Юкио Мишима – първи съвместен проект на Мирослав Йорданов и Валери Миленков.

Валери Миленков завършва национално училище за танцово изкуство със специалност класически танц, от 2007г.е част от трупата на балет Арабеск. По време на проекта Reverb на балет Арабеск и Kinesthetic Project, е забелязан специфичния му пластичен език и започва работа с Мирослав Йорданов, двамата развиват проекти както в сферата на съвременния танц, така и в областта на визуалните изкуства.

Ралица Тонева завършила специалност “Сценография” в НХА се включва в екипа с визуалното решение органично на концепцията и движенческата партитура, създава динамична конструкция обитавана от образ спокойно отдал се на метаморфози в нея.
Юрий Бонджуков е в екипа на Мирослав Йорданов от 2008г. създал е музиката за Void и Ductus – Ръководство за езда на мъртви коне.
Тялото, костюма, звука и светлината са превърнати в една обща машина, която сама прави безкръвен разрез в собствената си кожа. Разрезът е далечен на морбидността на раната, на насилието, на смъртта, той е цивилизован и съзнателен жест, рационален и жесток в точността върху идеята за собственото тяло.
представен от b film и the fridge с подкрепата на Столична програма "Култура"
премиера: 24.11; 25.11. 2010 от 20:00ч. в the fridge
следващи представления: 16.12; 17.12.2010 от 20:00ч. в the fridge

предварителни резервации на mirojordanov@gmail.com


LAMPA разработват пулт за управление на LED осветление за ECORCHE


Компанията за мощно LED осветление е подготвила пулт за динамично преливаща се светлина за танцовия спектакъл ECORCHE. Специално изработеното устройство за управление на светодиоди има 12 отделни канала и ще се грижи за светлинното въздействие по време на предтсавлението. Акцентно осветление на LAMPA от серията focus в изгарящо топла цветна температура превръща края на спектакъла в зрелище, а публиката - в необуздано аплодиращо множество.

Ниската работна температура и нищожната консумация на светодиодните спотове ги прави идеални за по-малки помещения, където всяка педя е от значение. Според височината на тавана пък може да бъдат избрани лунички с различни градуси на светене – 25°, 50° и 125°.


LAMPA focus е продукт на LAMPA™.
LAMPA™ е марка за мощно светодиодно осветление.
Произведено в България.ENG ...................................................................................................................................


écorché
dance performance of Miroslav Yordanov and Valeri Milenkov
with Valeri Milenkov
designer Raliza Toneva
music Yurij Bondjukov


écorché is organic monologue of body-fetish, concentrated in the touch and the incision.

écorché
explores the dynamics of a body that have banished the personality, thinking its limits and entity, radical in its gestures, open and sensitive.

écorché is part of long term project of Miroslav Yordanov, focused on the realization of mono-spectacles and chamber performances in the filed of contemporary dance. In the frame of this project are created the performances Void, Ductus and Slit – Mishima and st. Sebastian, based on the work of the Japanese writer Yukio Mishima – the first common work of Miroslav Yordanov and Valeri Milenkov.

The body, the sound and the light are turned into a common machine that makes bloodless incision in its own skin. The incision is far from the morbidity of the wound, of the violence, of the death, it is civilized and conscious, rational and cruel in the punctuality of the idea of the proper body.

presented by b film и the fridge , with the support of Municipal Program Culture
premiere 24.11; 25.11. 2010 20:00h in the fridge
16.12; 17.12. 2010 20:00h in the fridge


Популярни публикации