ПИЕСА ЗА УМИРАНЕ / A DYING PLAY

THE FRIDGE и АНТРАКТ
представят театралното представление

ПИЕСА ЗА УМИРАНЕ

текст: Ани Васева, Боян Манчев (с включени фрагменти от Лотреамон)
режисьор: Ани Васева
драматург: Боян Манчев
художник: Аглика Терзиева
фотография и графичен дизайн: Иван Дончев

с участието на: Вяра Коларова, Леонид Йовчев, Петър Генков
и гласовете на Валентин Ганев и Екатерина Стоянова

премиера: 30.11; 01.12. 2010 от 20:00ч. в THE FRIDGE
следващо представление: 11.01; 14.01.2011 от 20:00ч. в THE FRIDGE

предварителни резервации на
thefridge@mail.bg

THE FRIDGE ул. Овче поле 122
(пресечка на ул. „Пиротска”, близо до метростанция „Опълченска” и спирка „Одрин” на трамвай 22)

Вход: 7 лв.


представлението е осъществено с финансовата помощ на Министерство на Културата на България.
и със съдействието на Елена Димитрова, Театрална Работилница Сфумато, Ина Вълчанова, Георги Коларов, Иван Терзиев.

ПИЕСА ЗА УМИРАНЕ сблъсква макабрената романтическа метафизика, черната комедия и политическата сатира. Спектакъл, който се движи между невъзможността на смъртта да се състои и нейното апокалиптично прекаляване.
ПИЕСА ЗА УМИРАНЕ е и пиеса за актьорите: за чудовищния маскарад на театралния ад, пиеса за предела на сцената. Там, където пиесата умира, за да остане само паноптикума на синтетичните злодеи.

„Там където е било тялото, там и лишей не расте. Тогава страданието напира като раздиращата нежност на съприкосновението и нощта е плътна като плътта, плътта няма граници, избликва от себе си, не може да изстиска докрай от себе си смъртта, докрай от себе си смъртта”
ПИЕСА ЗА УМИРАНЕENG. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 
THE FRIDGE and ANTRAKT
Present

A DYING PLAY

text: Ani Vaseva, Boyan Manchev (including fragments by Lautréamont)

director: Ani Vaseva
dramaturge: Boyan Manchev
designer: Aglika Terzieva
music: Yana Mancheva
sound engineer: Dobromir Hristoskov

with: Viara Kolarova, Leonid Yovchev, Petar Genkov
and the voices of Valentin Ganev and Ekaterina Stoyanova

premiere: 30.11; 01.12. 2010  20:00h. in THE FRIDGE
next performance: 11.01; 14.01.2011 20:00h. in THE FRIDGE

reservations at thefridge@mail.bg

THE FRIDGE Ovche Pole str. N 122

Entrance: 7 lv.

The performance is supported by the Ministry of Culture of Bulgaria and realized with the help of Elena Dimitrova, SFUMATO, Ina Vulchanova, Georgi Kolarov and Ivan Terziev.

A DYING PLAY operates in the space between macabre romantic metaphysics, black comedy and political satire, while parodying the conventional theatre forms in a spectacle that oscillates between the impossibility of death and its apocalyptic excess.
A DYING PLAY is also a play about the actors: a play about the masquerade of the theatre hell; a play about the limits of the stage. Where the play dies and only the panopticon of the synthetic monsters remains.


“We, who wanted justice, we know today: our desire devastated us. Our body is out of joints, our organs are off the rails, we know in every cell of our body: we are dead”.
                                                                                     A DYING PLAY
                       Популярни публикации