Проект: В търсене на скритите културни съкровища на София

Проект: В търсене на скритите културни съкровища на София
Разработен от Фондация за градски проекти и изследвания (София)
в партньорство с Urbaneer (London)
Подкрепен от Столична програма „Култура”


Въведение:
Жителите на столицата, особено от по-младото поколение, не познават достатъчно своя
град и знаят малко за хората, които са формирали облика на града и са били важни за
неговото развитие от 1879 г. досега.
Най-добрият начин за опознаването на града е чрез личното търсене и откриване на
нови факти, детайли и истории. Затова проектът „В търсене на скритите културни
съкровища на София” стимулира търсенето, стъпка по стъпка, на следите оставени в
градската среда от 5 личности, които са оказали огромно влияние върху града и
неговите жители през последните 130 години.
Проектът комбинира опознаването на града и неговата култура с игровия елемент,
който е особено подходящ за по-младото поколение, но и за всички, които искат да
видят града, в който живеят, в различна светлина, да се разходят по непознати места, да
научат нови любопитни факти, да отворят сърцата и умовете си за София.
Дейности
1. Осъществяване на предварителни проучвания по конкретни теми и личности
свързани с културата и обществения живот на София
2. Провеждане на подготвителен и обучителен семинар по проекта с участието на
английски консултанти, представители на културни организации и институции,
както и младежи-доброволци, които ще се включат в организирането на проекта.
Общ брой – 25 човека.
3. Определяне на окончателния списък с 5 личности оказали голямо влияние върху
духа и развитието на града, чиито работи и лични истории ще бъдат включени в
проекта. Първоначалният списък включва Панчо Владигеров (композитор),
Атанас Далчев или Христо Смирненски (поети), инж. Иван Иванов (кмет на
София), Петър Дънов (религиозен мислител), Фридрих Грюнангер или Георги
Фингов (архитекти), но са възможни промени след обсъжданията на семинара.

4. Разработване на цялостната система за „търсене на културни съкровища”
свързани с 5-те личности, което ще включва:
􀂃 допълнителни проучвания за 5-те личности;
􀂃 определяна на градски места (сгради, градинки, паметници, улици и т.н.)
свързани с работата и живота на 5-те личности;
􀂃 определяне на текстове и предмети (знаци), свързани с конкретни места и с
конкретните 5 човека, които могат да бъдат поставени в градска среда или да
бъдат показани на интернет страницата на проекта;
􀂃 разработване на метафори, асоциации, насоки, които да бъдат включени в
процеса, стъпка по стъпка, на търсене на „съкровищата”;
􀂃 определяне на конкретните маршрути (които ще останат скрити за
участниците в игровото търсене);
􀂃 уточнения по методологията и правилата на „търсенето на съкровища”.
2
5. Разработване на интернет сайт за проекта – интерактивна карта на града с
начална информация за „търсенето на културни съкровища”.
6. Популяризиране на проекта чрез медийните партньори и чрез възможностите на
интернет, вкл. интернет сайт, социални мрежи, мейлинг листове и т.н.
7. Провеждане на „търсенето на културни съкровища” в различни части на София,
в продължение на 1 месец и определяне на победителите.
8. Участие на един победител в подобен проект в Лондон, със съдействието на
английските партньори на проекта.
Резултати
⇒ Минимум 100 младежи, на възраст от 14 до 22, включени в интересно и
запомнящото откриване на детайли, факти, случки и истории свързани с историята
и културата на София
⇒ Минимум 15 медийни публикации за проекта
⇒ Разработена иновативни и уникална за България система за опознаване на града и
градската култура
Срок за осъществяване: от 01.07.2009 до 01.12.2009 (пет месеца)
Бюджет на проекта: 19 500 лв. (към момента осигурени 4500 лв. от Столична община)

Популярни публикации