Lorna BUCKLEYThe fridge представя Lorna Buckley ( Ирландия )
Завършва Academie Beeldende Kunst Maastrich, Холандия 2009. Участва в множество събития и акции в Брюксел, Париж, Лондон, Амстердам, Ротердам и много други.
Автор, изразяващ себе си в sound project, trash noise, performance и site - specific installation.‘’Модерното’’ изкуство е мъртво! ‘’Авантгардът’’също!
‘’Важно е” съвременното изкуство! Методът и процесът са от изключително значение, толкова, колкото крайния резултат. Създаване на крайно минималистичен проект, тясно свързан с архитектурните качества на пространството. Съществуването е само и единствено там, където е конструиран. Процесът включва конструкция и деконструкция ; унищожение на произведенито. След това то бива изхвърлено на боклука’’.

Лорна Бъкли

.......................................................................................ENG.

"Modern art" is dying and "avantgarde" is dead! Contemporary art is important! The method and process of working of a big importance, almost as important as the final result. The method involves sitting in the project space and studying its architecture and creating a extremely minimal site specific egoless construction which can exist and be connected only with the space it is made in. The process involves deconstruction and breaking down the piece after the exhibition and throwing it into the garbage can.

Lorna BuckleyInstallation, site specific and music..............welcome
Инсталация, пространство и музика ........заповядайте

Opening: 12.03.10 / 19.00p.m.
Откриване : 12.03.10 от 19.00ч

Популярни публикации