Обикновени доказателства / Изложба на Дан Тенев & Стела Василева „Пробив” 25.03.2014

 DAN TENEV

ENGLISH BELOW 

Обикновени доказателства / Изложба на Дан Тенев
The Fridge/Хаспел 25.03 – 04.04.2014г. в рамките на Sofia Underground 2014

Обикновени доказателства е изложба, която представя проекта на Дан Тенев „Числови редици 2010-2013” в контекста на фестивала Sofia Underground и неговата тема за 2014г: необикновени доказателства. Към изложбата на Дан Тенев, в отделно пространство в the fridge/хаспел е представена работата на Стела Василева „Пробив”, 2013 от дърво, стъкло, огледало, диодна лента.

Откриване – 25.03 19.00ч, с liveset на mytrip


Проектът "Числови редици 2010-2013" представя материални обекти в изключителен мащаб и със забележително въздействие. По своето същество зрелищни, тези числови редици, подредени от камъни, разорани или окосени, издигнати над земята или вкопани в нея, представляват много категоричен художествен жест. Те коментират ролята на художника/артиста в света, но също и „ролята” или мястото на света, както и на материала в изкуството. Без изобразяване, стилизация, продукция или репродукция, виждаме в изкуството чист резултат. Обектът на труда ще заживее собствен живот и ще намери десетки интерпретации
за които свидетелства видеоинтервю с местен търсач на метал, който убедено разказва за числата от камък и техния предполагаем автор Митко, прост чобанин в контакт с маите. ... Дан Тенев има друга позиция. Той се осмелява да представи образи с огромни и всеобхватни измерения, отвъд нашата ограничена земна реалност и да загатне един универсален, но и морален ред... При пресъздаването на трансцедентален космически ред Дан Тенев поема патоса, а с него и известен художествен риск да изглежда твърде емоционален и сантиментален. Гауденц Б. Руф (към изложбата на Дан Тенев в CredoBonum).
В епохата на свръхпродукция, технологизиране и виртуална доминация на въображението, Дан Тенев поставя обратно човека на земята, съотнасящ се с нея, работещ в пределен мащаб в търсене на пределно истинското си измерение. Минимализирането на художественото съдържание, но и тотализирането на това съдържание в една универсална теорема. Теорема, а не метафора, защото не работи с образи, а с освободена от образност тъкан. Земни елементи, които предизвикват процес, демонстрират метод за съотнасяне към „завършени полета на значение”.
Проектът Числови редици поставя върху земята хилядолетните последствия от отношенията между числа и неща. Изграждането започва през февруари 2010 година. Изработван е и се актуализира в продължение на четири години.
Местоположението на работата е с координати 42°08’28.67’’N, 25°29’13.25’’Е. Разположен е върху площ от 2 km2. Повече информация и снимки могат да бъдат намерени на следните адреси:
Сателитно заснемане от 2010 - 2012 година може да се види през Google Earth.


“Unusual Evidences”“We’re inclined to experience our lives as destiny. We’re charmed by the idea of a guaranteed failure. I fell bad, therefore I exist. We are masters of auto-sabotage, of self-cursing. The politicized Bulgarian seeks the truth in conspirative abysses like a professional of suspicion, and while seeking it, he doesn’t believe his eyes. We don’t believe each-other, we don’t like each-other. But most dangerous are the sworn skepticism and the unreasonable tiredness. The suspicion of historical depletion, of doom. The tiredness of being a Bulgarian. This makes Bulgarians leave – outside, or in private worlds. Compliance seems utopia. How this can be healed, I don’t know. Maybe with some evidence, a proof that we can do it together, that we can at all. That we choose to continue. But how this evidence can be achieved?”
The topic, central for the selection of the festival for performance and liminal forms of art is determined by the exhaustion of the conventional forms for intellectual and critical reaction towards the processes in society. This artistic gesture and position offers vast interpretational milieu and creates a discourse for actualizing reflection or experience by itself. As Universal artistic model, the festival Sofia Underground 2014 is held under the title “Unusual Evidences”.

Популярни публикации