.към...
към..

„Същността на математиката лежи в нейната свобода.”
Георг Кантор
Така както точката няма дължина,
така и пътят няма своя стоп,
така както правата няма ширина,
така и пътникът няма една посока,
така както равнината няма дълбочина,
така и краят няма своя край,
а само своето „към”...

„Същността на посоката „към” лежи в нейната
недостижима идея.”
Елена от Троя
и
Света Елена

Безкрайност = Едно голямо поле за размисъл
Аз мога да го видя, но не мога да го повярвам...

автор Елена Костадинова
автор Елена Георгиева


Работно време
на31.10.2009 на 01.11.2009
От 20.00ч – 21.00ч От 20.00ч – 21.00ч
Следва 30 мин. дискусия с авторите
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
брой места: 50 +/- 10
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
записване на :
www.the--fridge.blogspot.com
thefridge@mail.bg
elli_mil@yahoo.com

Популярни публикации